1
/
+

Nicolai Angelov
Flex
01.09-30.09.2018

 

Przestrzeń sama w sobie jest głównym medium w twórczości Nicolaia Angelova. Analizuje i bada ją, przekształca jej proporcje i charakter. W ten sposób zmienia zastane i kreuje nowe sytuacje. Wybitny krytyk sztuki Winfried Konnertz pisał o Angelovie:

 

Poprzez trwałe przekształcenia proporcji przestrzennych oraz charakteru samej przestrzeni, artysta zmierza w kierunku małych zmian rzeczywistości, które widoczne są w produktach sytuacyjnych. Pojawiają się nowe sytuacje, które rozwijają się, zmieniają, samodzielnie niszczą lub unieważniają się nawzajem. Punktem wyjścia jest istniejąca, znaleziona - przestrzeń jako taka, a także źródła światła, drewniane panele, szkło i inne materiały. Praca sama w sobie jest procesem - rozkładem całości na poszczególne jej części i tworzeniem od nowa. Wynik końcowy nie jest ukierunkowany i zdefiniowany, co stanowi wystarczający powód, aby artysta zaakceptował każdy etap (pracy) jako prowizorium, a tym samym jako wyzwanie do podejmowania dalszych decyzji.

 

Dwa tygodnie poprzedzające otwarcie wystawy artysta spędził w Zalesiu Górnym. Te dwa tygodnie stały się swoistą rezydencję artystyczną, ponieważ dla Angelova sam proces twórczy jest równie ważny jak skończony obiekt czy instalacja. Nigdy nie wie do końca, co powstanie, ani w którym momencie przerwie proces twórczy. On stale się odbywa. Jedną z prac prezentowanych na wystawie jest obiekt oparty na pryncypiach funkcjonowania camera obscura. W pomieszczeniu, które artysta przekształcił w pierwowzór aparatu fotograficznego, w określonych warunkach pogodowych we wnętrzu galerii odbywała się projekcja zewnętrznego świata.

 

Moja praca jest autokrytycznym pytaniem a nie demonstracją stanowiska. Chcę odtworzyć procesy, w których się znajduję, pokazać przypadkowość i niekompletność - opowiada Angelov. Po swojej pierwszej wizycie w Zalesiu Górnym, latem 2017 roku, mówił: Będę pracował na tym co jest, ale też na tym, czego nie ma - ponieważ, w myśl idei dekonstruktywistycznej, to, czego nie ma, co jest brakiem lub przemilczeniem, jest tak samo ważne jak to, co jest obecne, widoczne czy też wypowiedziane. Jest takim samym komunikatem dla widza.

 

Tytuł wystawy - Flex - słowo powiązane z przymiotnikiem flexible, czyli elastyczny - oddaje istotę działalności Angelova w Lescer. Pracował z tym, co zastanie, lub czego brakuje, przystosowując się do warunków, by móc funkcjonować w zastanej sytuacji. Na wystawie zobaczyć można również nigdzie dotąd nie prezentowane prace na papierze.

 

 

Nicolai Angelov

Urodzony w 1965 roku w Bułgarii, mieszka i pracuje w Berlinie.

Absolwent  Akademii Sztuk Pięknych w Sofii,  Akademii Sztuk Wizualnych w Lipsku oraz  Berlińskiego Uniwersytetu Sztuk Pięknych. Wystawiał między innymi w Salzburgu, Chemnitz, Berlinie, Dreźnie, Lipsku, Moskwie, Budapeszcie a także podczas tak prestiżowych wydarzeń jak Armory Show New York, Art Cologne i Art Moscow. W Polsce kilka jego prac można było zobaczyć w Elblągu (Galeria El, 2009 rok) i Warszawie (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 2000 rok).

 

Projekt Willa: Reaktywacja jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje

 

Patronat honorowy nad wystawą objął Ambasador Bułgarii oraz Bułgarski Instytut Kultury

 

Partnerzy wystawy: Fundusz Popierania Twórczości ZAiKS, Gmina Piaseczno, Grupa CSV, firma Ledvance Sp. z o.o. Fundacja Odrodzenie 

 


Kuratorka: Ewa Sułek

Producent: Paweł Zaręba