1
/
+

Niewinne oko nie istnieje
24.09.2022-12.11.2022

Jan Domicz / Andrii Dostliev / Lia Dostlieva / Brendan Hoffman / Michał Sierakowski
 
Tytuł wystawy Niewinne oko nie istnieje jest świadomym nawiązaniem do koncepcji Ernsta Gombricha przedstawionej w jego słynnej książce Sztuka i złudzenie z 1960 roku. Bazując na idei, wedle której widzenie nie jest jedynie rejestracją, a percepcja nie jest procesem pasywnym, wystawa przygląda się ukraińskiemu pejzażowi jako nośnikowi znaczeń i pamięci. Percepcja wizualna, zdeterminowana zdolnością konceptualizacji poprzez patrzącego, jest tu rozumiana jako doświadczenie aktywne. Spojrzenie, zawsze uwikłane w percepcję widza, utrudnia przekazanie niezafałszowanego obrazu rzeczywistości. Bo czy można zobaczyć daną rzecz, bez posiadania wcześniej jej konceptu?
 
Fotografie Michała Sierakowskiego, skoncentrowane na relacjach między ukraińskim krajobrazem a tożsamością narodową współczesnej Ukrainy, zostały zestawione z cyklem Black on Prussian Blue Lii i Andriia Dostliev, opartym na rekonstrukcji znalezionego przez artystów albumu rodzinnego żołnierza Wehrmachtu, przebywającego na terenach dzisiejszej Ukrainy podczas II wojny światowej. Spojrzenie sprawcy, jego optyka, czym są Ziemie Wschodnie, zostaje skonfrontowana ze spojrzeniem polskiego fotografa, który patrzy na Ukrainę z perspektywy przybysza ciekawego jej historii obecnej (lub nie) w pejzażu. Amerykański fotograf Brendan Hoffman dokumentuje wojnę w Ukrainie od 2014 roku, jego zdjęcia regularnie publikuje New York Times. Ramą dla prac jest seria prac autorstwa Jana Domicza. 
 
Część wystawy jest prezentowana na starym dworcu kolejowym w Piasecznie, w szklanym wagonie Piaseczyńsko - Grójeckiej Kolei Wąskotorowej (ul. Wojska Polskiego, róg Sienkiewicza).
 
W trakcie wernisażu prapremierę miał dramat o wojnie w Ukrainie autorstwa Ewy Sułek "Zwierzęta, które zjadły swoich ludzi" (Nisza 2022).
 
 
Kuratorka: Ewa Sułek
Producent: Paweł Zaręba
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, oraz ze środków Gminy Piaseczno i sołectwa Zalesie Górne.
Za wsparcie projektu Fundacja Pomieszczenie Wystawowe dziękuje Piaseczyńsko - Grójeckiemu Towarzystwu Kolei Wąskotorowej oraz Fundacji Odrodzenie.