1
/
+

Wokół Sola LeWitta
13.10.2018-18.11.2018

Nicolai Angelov / Andrew Colbert / Michał Frydrych / Norbert Grunschel / Ha Cha Youn / Kornel Janczy / Sol LeWitt / Otto Reitsperger / Daniel Schörnig 

 

Narracja wystawy oparta jest o dwie prace Sola LeWitta, stanowiące punkt wyjścia dla dialogu z artystami współczesnymi, którzy korzystają ze zdobyczy minimalizmu oraz konceptualizmu. Każdy z nich pracuje w inny sposób i inaczej rozumie założenia tych kierunków.

 

Sol LeWitt (1928 - 2007) wywarł ogromny wpływ na światowe nurty konceptualizmu i minimal artu, przede wszystkim dzięki swojej zdystansowanej postawie wobec konceptu misyjności i transgresyjności sztuki, a także roli artysty jako maga czy też szamana sztuki. Kluczowe było zerwanie przez LeWitta z teoriami ekspresjonizmu abstrakcyjnego, których podstawy stworzone w Stanach Zjednoczonych przez Clementa Greenberga nadawały sztuce i artyście znaczenie prawie że mistyczne.
Optyczno strukturalne gry i pozbawione narracji realizacje LeWitta były manifestacją poglądu, że "nawet niezwizualizowana idea może uchodzić za dzieło sztuki samo w sobie”. To przekonanie stało się podstawą dla powstającego właśnie nurtu konceptualnego.

 

Strukturalna, minimalistyczna, często bliska op-artowi sztuka Sola LeWitta jest punktem wyjścia dla twórczości artystów, którym bliskie jest redukowanie środków ekspresji, syntetyzacja i klarowność kompozycji oraz operowanie podstawowymi formami geometrycznymi, a także odcięcie od emocjonalności malarstwa abstrcyjnego. Artyści studiują formy i optyczno-percepcyjne możliwości obrazu, eksperymentują z fakturami, eksperymentują z możliwościami malarskich konstrukcji, bazując na najprostszych środkach plastycznych.

 

Na wystawie zaprezentowano między innymi prace artystów, którzy współpracowali z Solem LeWittem i nadal wykonują jego projekty. LeWitt pozostawił pisemne instrukcje i szkice, dotyczące tworzenia swoich prac - co ważne, każdy artysta może rozumieć je inaczej i w inny sposób je realizować. Daje to wiele możliwości, zamykających się jednak w skonstruowanej przez LeWitta konceptualnej strukturze. Od początku lat 60. LeWitt w swoich realizacjach dokonywał rozbicia bryły na szereg osobnych segmentów, badając w ten sposób charakter i plastyczną wydajność poszczególnych form.

 

Powtarzalność i mnogość możliwości wywodzących się z jednego kształtu interesuje koreańską artystę Ha Cha Youn, która eksperymentuje na materiale jakim są plastikowe siatki. Artystka konstruuje przepiękne obiekty, dla których punktem wyjścia jest idea, badanie, konceptualizacja materii. Z kolei Kornel Janczy buduje minimalistyczne struktury zgodnie z ideą bliską Solowi LeWitt, że sztuka może być generowana przez idee, a nie emocje. Interesuje go, w jaki sposób wiedza istniejąca w postaci liczb, obliczeń, zbiorów danych czy wzorów przekształcana jest na język wizualny, oraz w jaki sposób przedstawienia te kształtują postrzeganie rzeczywistości. Michała Frydrycha zajmuje sam aspekt tworzenia minimalistycznych struktur - na zamówienie galerii Lescer wykonał instalację naścienną, bazującą na minimalistycznych formach i barwach. Daniel Schörnig, Norbert Grunschel, Andrew Colbert, Nicolai Angelov i Otto Reitsperger na różne sposoby korzystają z dziedzictwa minimalizmu. Wszyscy (oprócz Reitspergera) pracowali przy realizacjach Sola LeWitta, lecz każdy znalazł własną drogę artystyczną, wciąż związaną z minimal artem, jednak różnorodną i indywidualną.

 

Wystawa jest współfinansowana przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura Dostępna

 

Partnerzy wystawy: Gmina Piaseczno, Fundacja Odrodzenie, Book & Art, Grupa CSV, firma Ledvance Sp. z o.o.

 

 

Kuratorka: Ewa Sułek

Producent: Paweł Zaręba